Ví trèo non

Ví trèo non

Ví trèo non tuy môi trường là núi non, động dốc nhưng vì tính chất lao động cũng nặng nhọc như ví đò đưa... Đọc tiếp

Hát ví

Hát ví

Hát ví - Có khi chỉ gọi là ví, là một hệ thống làn điệu tiêu biểu nhất của dân ca Nghệ Tĩnh. Tiêu biểu bởi vì... Đọc tiếp

Ví đò đưa

Ví đò đưa

Ví đò đưa gồm có đò đưa sông Phố, đò đưa sông La, đò đưa sông Lam, đò đưa nước ngược và đò đưa chuyển... Đọc tiếp