Tính cách người Nghệ – những góc nhìn đa chiều

Tính cách người Nghệ – những góc nhìn đa chiều
Đang tải...
Sáng 15/9, tại thành phố Vinh, UBND tỉnh đã tổ chức Hội thảo khoa học “Tính cách người Nghệ và sự biến đổi của những nét tính cách nổi trội trong điều kiện hiện nay”.
Tính cách người Nghệ – những góc nhìn đa chiều

Toàn cảnh Hội thảo.

Dự hội thảo có đồng chí Trương Đình Tuyển – nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ Tư vấn kinh tế – xã hội cho UBND tỉnh Nghệ An; PGS.TS Trần Đình Thiên – nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, thành viên Tổ Tư vấn kinh tế – xã hội tỉnh Nghệ An; PGS.TS Nguyễn Hoài Lê – Viện trưởng Viện nghiên cứu con người.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và các hội khoa học, kỹ thuật trong tỉnh.

Hội thảo đã nhận được nhiều tham luận có giá trị thực tiễn của các chuyên gia trên nhiều lĩnh vực, các nhà khoa học đến từ các viện nghiên cứu Trung ương, các trường đại học trong và ngoài tỉnh.

Tính cách người Nghệ – những góc nhìn đa chiều

Ông Trương Đình Tuyển – nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ Tư vấn kinh tế – xã hội cho UBND tỉnh Nghệ An, phát biểu tham luận.

Xứ Nghệ là một vùng văn hoá đa dạng, vùng đất địa linh nhân kiệt, nhiều nhân vật lịch sử ưu tú có đóng góp to lớn trong tiến trình lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước cũng như chế ngự thiên nhiên. Con người xứ Nghệ nổi bật với nhiều phẩm chất tốt đẹp và những những hạn chế cần được làm sáng tỏ bằng các luận cứ khoa học để từ đó phát huy thế mạnh, khắc phục nhược điểm trong thời đại mới. Những luận điểm chung được nhiều diễn giả khẳng định về tính cách người Nghệ là: cần kiệm, trung dũng, khẳng khái, quyết liệt, tư duy phản biện…

Tính cách người Nghệ – những góc nhìn đa chiều

PGS.TS Trần Đình Thiên – nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, thành viên Tổ Tư vấn kinh tế – xã hội tỉnh Nghệ An, phát biểu tham luận.

Ông Trương Đình Tuyển cho rằng: Tính cách người Nghệ có sự kết tinh của 2 yếu tố cơ bản là điều kiện tự nhiên khắc nghiệt và vùng phên dậu của Tổ quốc. Hai yếu tố này hun đúc nên tính cách người Nghệ đó là sự thẳng thắn, cương trực, kiên cường, bất khuất và tinh thần chịu khó, chịu khổ cùng với đó là sự gắn kết quê hương. Và không thể không nói đến hạn chế trong tính cách người Nghệ là: “giàu ghét, đói khinh, thông minh không sử dụng”, cực đoan, cứng nhắc, thô vụng, thiếu mềm dẻo trong giao tiếp, dễ bị kích động, kéo bè, kéo cánh, “níu áo nhau”, tư duy “tiểu nông”…

Tính cách người Nghệ – những góc nhìn đa chiều

Đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại Hội thảo.

Các ý kiến khác đã chỉ ra “đặc sắc” của tính cách Nghệ, nổi bật hơn những địa phương khác là ý thức về liên kết cộng đồng mạnh mẽ hơn, chịu khó nhưng không chịu khổ nữa; “tính gàn” và “ bệnh sỹ”… Tuy nhiên những nét tính cách ấy có sự biến đổi cho thích nghi với thời cuộc và từng điều kiện sống.

Chính những đặc điểm vừa là ưu điểm vừa là nhược điểm đó, khi nó ở trạng thái cực đoan, đã kìm hãm sự phát triển của người Nghệ. Có ý kiến cho rằng người Nghệ đi ra các địa phương khác thì phát triển… nhưng ở Nghệ An thì bảo thủ, trì trệ và hiện Nghệ An vẫn đang là tỉnh nghèo là một thực tế cần được làm sáng tỏ.

Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Chu – Chủ tịch HĐQT Trường Đại học Đông Á cho rằng: Cần phải xem tính cách người Nghệ là chìa khóa mở cửa tài năng người Nghệ để phát triển địa phương. Ba hướng chiến lược sử dụng nhân tài xứ Nghệ là tập trung người tài Nghệ An cho khoa học và công nghệ để sinh ra những phát minh mở đường mang tầm nhân loại; dồn người tài Nghệ An cho quản trị; coi trọng việc làm giàu ngang với việc học và việc quản trị.

Ông Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho rằng: Việc nghiên cứu bài bản về tính cách người Nghệ trong bối cảnh mới có ý nghĩa thực tiễn để làm căn cứ cho việc hoạch định và thực thi các chương trình phát triển kinh tế, xã hội của vùng đất. Từ việc nhìn nhận những phẩm chất đáng quý và những hạn chế trong tính cách, chúng ta sẽ xây dựng con người Nghệ theo hướng “gạn đục khơi trong”.

Các nhà nghiên cứu đã đề ra những giải pháp nhằm phát huy thế mạnh của tính cách người Nghệ như: Chỉ rõ những thói hư, tật xấu, những tính cách cản trở hội nhập và phát triển; đưa nội dung người Nghệ, phẩm chất và tính cách vào chương trình giáo dục địa phương ở các cấp học một cách phù hợp để các cháu học sinh sớm tự nhận biết cái hay, cái dở của tính cách người Nghệ, để tự điều chỉnh, sửa đổi mình.

Hội thảo cũng đặt vấn đề cần bảo tồn và phát huy những phẩm chất đáng quý của tính cách người Nghệ trong điều kiện mới; xây dựng mô hình tính cách người Nghệ với các tiêu chí mong muốn phù hợp, phát triển con người Nghệ đáp ứng với yêu cầu thời đại mới.

Hội thảo đã tập trung những ý kiến quý giá để lãnh đạo và nhân dân tiếp thu, chọn lọc để xây dựng chiến lược phát triển con người Nghệ mới, vừa giữ cốt cách tinh hoa cũ vừa có những phẩm chất hiện đại./.
 

Xem thêm: