Hà Tĩnh đầu tư trên 39 tỷ đồng thúc đẩy phát triển Hợp tác xã

Hà Tĩnh đầu tư trên 39 tỷ đồng thúc đẩy phát triển Hợp tác xã
Nhờ sự hỗ trợ của tỉnh, nhiều hợp tác xã đã hoạt động có hiệu quả
Báo cáo của UBND tỉnh Hà Tĩnh cho thấy, đến nay địa phương đã trích nguồn ngân sách 39,4 tỷ đồng để hỗ trợ đầu tư hạ tầng, trang thiết bị cho các hợp tác xã (HTX) trên địa bàn.  

Theo đó tỉnh Hà Tĩnh đã hỗ trợ thiết bị sản xuất cho 42 HTX với kinh phí 1,6 tỷ đồng; hỗ trợ mua xe đẩy tay, xe chở rác chuyên dụng cho 105 HTX môi trường với kinh phí 25,4 tỷ đồng; hỗ trợ 38 HTX đầu tư cơ sở hạ tầng với kinh phí 12,4 tỷ đồng theo chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh (theo Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND, ngày 21/3/2012 và Quyết định số 92/2014/QĐ-UBND, ngày 24/12/2014 của UBND tỉnh).
 
Cùng với hỗ trợ bằng chính sách, tiền mặt, Hà Tĩnh cũng hỗ trợ, tạo điều kiện cho các HTX tiếp cận nguồn vốn vay tại các tổ chức tín dụng để đầu tư, mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh. Hà Tĩnh đã ban hành và triển khai có hiệu quả nhiều chính sách hỗ trợ lãi suất.
 
Đến nay, đã có 11 ngân hàng thương mại trên địa bàn cho 107 lượt HTX vay vốn với số tiền 93,4 tỷ đồng. Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX đã thẩm định cho 187 lượt dự án của các HTX vay với doanh số là 60,153 tỷ đồng.
 
Từ các chính sách hỗ trợ của tỉnh Hà Tĩnh nhiều năm qua hoạt động của các HTX khá hiệu quả, doanh thu bình quân của HTX đạt 1,1 tỷ đồng/HTX; lợi nhuận bình quân đạt 203 triệu đồng/HTX, thu nhập bình quân của lao động thường xuyên 42 triệu đồng/người/năm.
 
Bạn đọc có thể gửi bài viết, clip, ảnh về: thukybientap@gmail.com
Đường dây nóng: 0986 36 37 37.
Xem thêm: