Lộc Hà biển gọi

Lộc Hà biển gọi

Bãi biển Xuân Hải xưa là tiền thân của Biển Lộc Hà ngày nay. Đó là một bờ biển dài hơn 12km nối liền... Đọc tiếp