Để dành

Để dành "con giống"

Không chỉ người bệnh mà ngay cả người bình thường cũng đến gửi tinh trùng đơn thuần chỉ vì muốn... để dành.... Đọc tiếp