Chùa Am

Chùa Am

Chùa Am (Diên Quang tự), thuộc địa phận xã Phụng Công, tổng Đồng Công... Đọc tiếp