Hà Tĩnh phát hiện bộ sưu tập đồng tiền xu cổ Nhật Bản

Hà Tĩnh phát hiện bộ sưu tập đồng tiền xu cổ Nhật Bản

Ông Nguyễn Trí Sơn - Giám đốc Bảo tàng Hà Tĩnh cho biết, trong quá trình khảo sát sưu tầm các tài liệu hiện vật (TLHV) trên địa bàn các huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, các nhà nghiên cứu khảo cổ học phát hiện một số đồng tiền xu cổ Nhật Bản, có niên đại vào thế kỷ XVII… Đọc tiếp