Quy hoạch tổng thể KT-XH Hà Tĩnh: Phải xác định rõ trụ cột chiến lược gắn với bảo vệ môi trường

Quy hoạch tổng thể KT-XH Hà Tĩnh: Phải xác định rõ trụ cột chiến lược gắn với bảo vệ môi trường

Đó là nội dung xuyên suốt được thảo luận tại buổi làm việc giữa UBND tỉnh Hà Tĩnh với Công ty TNHH The Boston Consulting Group (BCG) về các ý tưởng thực hiện điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển KT – XH tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, xây dựng quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050 vào sáng 22/6. Đọc tiếp