Xã Hộ Độ (Hà Tĩnh): Việc thu phí của diêm dân có nhiều khoản không nằm trong danh mục cho phép

Xã Hộ Độ (Hà Tĩnh): Việc thu phí của diêm dân có nhiều khoản không nằm trong danh mục cho phép
Người dân làm muối xã Hộ Độ bên đồng muối bỏ hoang.
Ngày 8/3, Báo Dân sinh có đăng bài phản ánh " Diêm dân bỏ nghề vẫn phải đóng thuế muối" trong đó ngoài thuế muối, bài báo còn phản ánh một số khoản đóng đậu khác của người dân làm nghề muối tại xã Hộ Độ không đúng với quy định.

Qua đó, xã Hộ Độ đang có những chính sách điều chỉnh hợp lý đem lại niềm tin cho nhân dân.
 
Hợp tình chưa hợp lý
 
Sau khi bài báo nêu, lãnh đạo Huyện ủy và UBND huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã chỉ đạo UBND xã Hộ Độ phải làm rõ nội dung phản ánh. Qua đó, UBND xã Hộ Độ đã có những điều chỉnh trong việc thu các khoản phí của người dân sao cho phù hợp. 
 
Trao đổi với PV Báo Dân sinh, ông Phan Đình Hinh-Chủ tịch UBND xã Hộ Độ cho biết: Hiện nay xã đang cho thu hối toàn bộ 1.834 cuốn "Sổ theo dõi đóng nộp ngân sách phúc lợi địa phương"  của 1.834 hộ dân trong xã để chỉnh sửa lại nhiều mục, trong đó có mục phí: “Sản xuất muối” đối với các hộ sản xuất muối thành mục phí đóng góp trả công cho 9 người làm công tác bảo vệ  và vận hành 9 cống thủy lợi trong địa bàn xã.
 


Những đồng muối bỏ hoang ở xã Hộ Độ.
 
Đáng nói là trước đó, ông Phan Đình Hinh lại cho rằng, khoản thu trên không phải thuế muối mà là phí thủy lợi. Sau khi trao đổi lại với PV Báo Dân sinh thấy không hợp lý. Bởi phí thủy lợi đã được nhà nước bãi bõ nên chính quyền xã Hộ Độ tiếp tục điều chỉnh lại mục đích khoản phí trên là dùng để chi trả cho người bảo vệ và vận hành cống thủy lợi, mỗi nhân khẩu mỗi năm phải nộp 30.000 đồng/ 1 năm.
 
Theo ông Phan Đình Hinh thì số tiền trên hàng năm xã chỉ thu được từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng, trong lúc đó chi phí tiền công cho 9 người bảo vệ, vận hành và tiền sử dụng cho việc tu sửa cống hàng năm xã còn phải trích ngân sách từ 150.000.000 đồng đến 170.000.000 đồng.
 


Sổ theo dõi đóng nộp ngân sách phúc lợi địa phương xã Hộ Độ.
 
Theo chúng tôi thì thu thuế muối chỉ tồn tại trước thời Pháp thuộc; phí thủy lợi cũng đã được nhà nước ta bãi bõ trong nhiều năm gần đây, còn việc thu phí trả tiền công cho người bảo vệ vận hành cống thủy lợi cũng không nên đưa vào hạng mục nộp ngân sách phúc lợi địa phương, mà xã phải trích 100% từ nguồn ngân sách địa phương, hoặc áp dụng theo hình thức xã hội hóa.
 


"Thuế thân" đã được bãi bõ cần phải xem xét lại...

 
Trong cuốn sổ  "Sổ theo dõi đóng nộp ngân sách phúc lợi địa phương" của xã Hộ Độ còn có mục thu lao động chính và thu khẩu. Có nghĩa là đánh tiền đóng phí trên từng lao động chính trong gía đình 100.000 đồng/ người/1 năm, và trên từng nhân khẩu thành viên trong gia đình từ 6 tuổi trở lên 10.000 đồng/ 1 người/1 năm. 
 
Chủ tịch UBND xã Hộ Độ cũng cho biết: Khoản thu này được tồn tại từ năm 2010 đến năm 2017. Đến năm 2018 xã đã chính thức bãi bỏ khoản thu này. Trong quá trình suốt 7 năm qua xã Hộ Độ đã thu khoản tiền trên sau khi đã thông qua ý kiến thống nhất của từng hộ và từng thôn, trước các kỳ họp HĐND xã hàng năm (mỗi năm 2 kỳ).
 


Biên bản hàng năm của thôn về việc thống nhất các khoản đóng đậu trong đó có các khoản không nằm trong quy định.
 
Được biết, trong quá trình xây dựng nông thôn mới xã Hộ Độ là một trong những địa phương cán đích nông thôn mới đầu tiên ở huyện Lộc Hà, chính quyền địa phương cũng đã kêu gọi các "mạnh thường quân"  là con em địa phương sinh sống ở khắp nơi hỗ trợ về mặt tài chính, và huy động ngày công của người dân, nhưng không hề bắt dân đóng góp bất kỳ một khoản ngân sách nào để làm nông thôn mới.
 
Tuy vậy, việc đánh phí vào lao động chính và phí nhân khẩu mặc dù đã được bãi bỏ cũng cần phải được mổ xẻ thiếu sót đó do đâu mà ra? 
 


Những đồng muối bỏ hoang ở xã Hộ Độ.

 
Nguồn: Nguyễn Ngọc Vượng (Dân Sinh)

Xem thêm: