Gần 1.300 ĐVTN Hà Tĩnh tiếp sức kỳ thi THPT quốc gia

Gần 1.300 ĐVTN Hà Tĩnh tiếp sức kỳ thi THPT quốc gia

Tỉnh đoàn Hà Tĩnh vừa chỉ đạo 13 huyện, thị, thành đoàn trong toàn tỉnh thành lập 34 đội tình nguyện, với số lượng gần 1.300 ĐVTN hỗ trợ chương trình “Tiếp sức mùa thi” kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2018. Đọc tiếp