Hát nói - Di sản bị lãng quên?

Hát nói - Di sản bị lãng quên?

Xuyên qua thời gian thế kỷ, những mong đợi, gửi gắm, dặn dò còn đó trong trang viết của cha ông. Chúng ta có lãng quên chăng, trong nhịp đời hối hả, trong cái lầm lũi của kiếp đời an phận? Đọc tiếp