Khu đô thị dự án HUD tại Hà Tĩnh: Xây dựng sai quy hoạch, chủ đầu tư đổ lỗi cho khách hàng?

Khu đô thị dự án HUD tại Hà Tĩnh: Xây dựng sai quy hoạch, chủ đầu tư đổ lỗi cho khách hàng?

Khu đô thị Dự án HUD tại Hà Tĩnh hiện đang rao bán rầm rộ và nhiều hộ gia đình đã mua, đến ở. Vậy nhưng, trong quá trình cải tạo, xây dựng hoàn thiện đã có 30 căn nhà xây dựng, cải tạo sai quy hoạch, thiết kế. Trong lúc đó, chủ đầu tư dự án HUD lại đổ lỗi cho khách hàng của mình, dẫu rằng dự án đang thuộc mình quản lý. Đọc tiếp