Tên Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia là phản văn hóa

Tên Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia là phản văn hóa

“Tôi cho rằng tên gọi Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia nghe phản văn hóa. Sự tồn tại của rượu, bia cho đến nay như là một trong những di sản lớn nhất, lâu đời nhất của nhân loại mà chúng ta cần phải có thái độ văn hóa”, đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc (Đồng Nai) nói. Đọc tiếp