Phải tìm người tốt để khen

Phải tìm người tốt để khen

Hơn 90% người dân được lấy ý kiến cho rằng nên chấm dứt phát loa phường tại Hà Nội nhưng đây vẫn là chủ đề gây tranh cãi bởi tính lịch sử của hình thức thông tin tuyên truyền này

Bị phạt vì lạm dụng vị trí thống lĩnh

Bị phạt vì lạm dụng vị trí thống lĩnh

Trong nuôi tôm, một trong những yếu tố đầu tiên quyết định đến hiệu quả của vụ nuôi là con giống. Vì vậy, việc tăng cường kiểm soát chất lượng con giống phải được chú trọng và để tránh...

loading...
Xem thêm